This is an example of a HTML caption with a link.


Dlaczego okna PVC a nie PCW, PCV
Dlaczego okna PVC a nie PCW, PCV

Skrót PCV, powszechnie używany w Polsce, jest niepoprawny logicznie i językowo. W nazewnictwie międzynarodowym używa się wyłącznie skrótu PVC - od poly(vinyl chloride). W języku polskim poprawny jest skrót PCW - od polskiego poli(chlorek winylu). PCV nie jest poprawnym skrótem ani od nazwy międzynarodowej, ani polskiej.

Copright by Rambit , Mapa strony , Polityka cookies , Polityka prywatności